Identifikimi i lider-it

Ndryshimet e shpejta të tregjeve – rregullat dhe marrëdhëniet socio-kulturore kanë evidentuar nevojën e një figure organizative me kompetenca të forta, karizëm dhe intuitë, e cila të jetë në gjendje të përballojë sfidat e transformimit.

Pasiguria e realitetit, dështimi i modeleve të vjetra dhe nevoja për modele të reja, vlerësojnë rolin e liderit dhe kapacitetin e tij për të identifikuar mundësitë – për të ideuar dhe krijuar – të gjitha këto të kushtëzuara nga proçeset e ndryshimit.

Lideri është pika më domethënëse për zhvillimin e punonjësve dhe për ndryshimin organizativ: për këtë arsye është thelbësor përcaktimi i një modeli koherent lidershipi me tërësinë e kulturës dhe vlerave që duhet të promovojë. 

A janë liderët tuaj model për kompaninë tuaj?

Zgjidhjet NBNJ

Vlerësimi i personalitetit, stileve të lidershipit, dhe lidershipit situacional
• Ndërhyrje të hartuara mbi sjelljet e lidershipit
• Realizimi i rrugëve të zhvillimit të lidership-it