BFQ-2

Pyetësori Big Five -2

Standarizimi ka evoluar

Gian Vittorio Caprara, Claudio Barbaranelli, Laura dhe Michael Vecchione Borgogni
0 normat,

BFQ-2 ( Pyetësori Big Five-2) është një test personaliteti bazuar tek teoria e Big Five, e cila identifikon pesë dimensione thelbësore për përshkrimin dhe vlerësimin e personalitetit. Bazuar në supozimin se diferencat individuale më të spikatura dhe më të rëndësishme nga pikëpamja sociale kodifikohen në gjuhën e përditshme dhe i atribuohen pesë dimensioneve, testi ofron një mbledhje intuitive të rezultateve lehtësisht të aksesueshëm nga ata të cilët operojnë në mjedisin organizativ.

Zgjidh Produktin, Kodi, Çmimi, Disponueshmëria,
*TVSH në ngarkesë të botuesit,

BLERJA E PRODUKTIT

Administrimi i testit dhe rezultatet e BFQ-2 janë online në faqen e internetit www.giuntitesting.com Për të blerë pyetësorët dhe fletët e përgjigjeve në formatin letër për një numër të madh personash,  ju lutem kontaktoni info@giuntipsy.al .