CST

Test i Kujdesit ndaj Klientit

Një test i gjykimit situacional i fokusuar në vlerësimin e orientimit ndaj klientit.

Luisa Fossati dhe Matteo Ciancaleoni
0 normat,

CST (Customer Support Test) është një test i gjykimit situacional për të vlerësiuar ato karakteristika personale që përfshihen në përmbushjen e kënaqësisë së klientit (qasja komunikuese, njohje e nevojave dhe aftësia për t'i kushtuar vëmendje klientit). Duke qenë një test i gjykimit situacional, CST kërkon nga subjekti që vlerësohet të tregojë sjelljet që do të kryente në disa situata realiste që i propozohen. Kjo mënyrë e prezantimit të stimujve rrit vlefshmërinë e testit duke e bërë më të lartë sa sa pyetsorët klasik vet-raportues.

Zgjidh Produktin, Kodi, Çmimi, Disponueshmëria,
*TVSH në ngarkesë të botuesit,

Administrimi i testit dhe rezultatet e testit CST janë online në faqen e internetit www.giuntitesting.com Për të blerë pyetësorët dhe fletët e përgjigjeve në formatin letër për një numër të madh personash,  ju lutem kontaktoni info@giuntipsy.al .