GAT-2

General Ability Tests -2

Botimi i ri i baterisë së aftësive GAT

Pauline Smith, Chris Whetton dhe Louise Caspall Version i Giunti Psychometrics
0 normat,

Ky version i ri i GAT, përveç rishkimit të katër testeve origjinale - Verbal, Abstrakt, Numerik dhe Hapsinor – nga të cilat ruan një numër të caktuar të pohimeve, i shtohet dhe një kategori e pestë, testi Mekanik. GAT-2 lejon evidentimin, orientimin ose përzgjedhjen profesionale, e kandidatëve që janë të aftë të mësojnë shpejt dhe përshtaten lehtësisht në situatat ose ambjentet e një pune të re dhe kanë aftësi logjike më tepër.

Zgjidh Produktin, Kodi, Çmimi, Disponueshmëria,
*TVSH në ngarkesë të botuesit,

Administrimi i testit dhe rezultatet e testit GAT-2 janë online në faqen e internetit www.giuntitesting.com Për të blerë pyetësorët dhe fletët e përgjigjeve në formatin letër për një numër të madh personash,  ju lutem kontaktoni info@giuntipsy.al .