GMA

Graduate and Managerial Assessment - Forma A
Psychometric Research Unit The Hatfield Polytechnic
0 normat,

GMA është projektuar për përzgjedhjet personale të të diplomuarve, për të identifikuar potencialin menaxherial në aftësitë drejtuese dhe në aspektet e përparimit të karrierës, përditësimit ose trajnimit.

Zgjidh Produktin, Kodi, Çmimi, Disponueshmëria,
*TVSH në ngarkesë të botuesit,

Administrimi i testit dhe rezultatet e testit GMA janë online në faqen e internetit www.giuntitesting.com Për të blerë pyetësorët dhe fletët e përgjigjeve në formatin letër për një numër të madh personash,  ju lutem kontaktoni info@giuntipsy.al .