M4DAQ

Mindset for Digital Agility Quotient
Sarah Furlan, Nicoletta Botti, Mariana Zdralea, Chiara Busdraghi, Francesca Boni, Alice Mazzei e Davide Massidda
1 normat,

M4DAQ nuk mat aftësitë e nevojshme për përdorimin e teknologjisë së fundit, por soft-skill të domosdoshme për të punuar në mënyrë efikase në kontekstin dixhital. Digital Agility (Zhdërvjellësia digitale),është në fakt një konstrukt multidimensional që identifikon prirjen për të vepruar dhe bashkëvepruar me shkathtësi dhe në mënyrë të përshtatshme në mjediset organizative, gjithmonë e më shumë ‘dixhitale’, që kërkojnë shpejtësi, fleksibilitet dhe aftësi për t’u ndjerë komod me teknologjinë dhe kompleksitetin.

Instrumenti mat mindset (aspektin mendor) dhe veprimet që në kontekstin e digital transformation, e lejojnë individin të:

  • Aktivizojë zhdërvjellësinë dhe rrjedhshmërinë e të menduarit për të pasur një qasje evolutive ndaj problemeve e situatave dhe për të patur sukses në mjedisin dixhital;
  • Realizojë, bashkëpunojë dhe mësojë në kontekste dinamike dhe në ndryshim të vazhdueshëm.

Testi përbëhet nga një numër shkallësh, ku secila prej tyre vlerëson aspekte të ndryshme që lejojnë të veprosh në një kontekst dinamik, të cilat ndryshojnë me shpejtësi, ku menaxhimi i paqartësisë dhe aftësia për të fituar vazhdimisht skill të reja janë faktor të domosdoshëm suksesi.
 

Zgjidh Produktin, Kodi, Çmimi, Disponueshmëria,
*TVSH në ngarkesë të botuesit,

Administrimi i testit dhe rezultatet e testit M4DAQ janë online në faqen e internetit www.giuntitesting.com Për të blerë pyetësorët dhe fletët e përgjigjeve në formatin letër për një numër të madh personash,  ju lutem kontaktoni info@giuntipsy.al .