Org-EIQ

Organizational-Emotional Intelligence Questionnaire

Për identifikimin e aftësive emocionale dhe organizative që favorizojnë performancën

Gabriele Giorgi dhe Vincenzo Majer
0 normat,

Org-EIQ jep një përshkrim të hollësishëm të aftësive emocionale dhe organizative për përsosmërinë në punë. I kushton rëndësi vitalitetit të konceptit të inteligjencës organizative, me bindjen se organizatat do të mundësojnë një performancë po aq të lartë sa edhe vetë aftësitë e tyre emocionale.

I DOBISHËM PËR

Org-EIQ mund të përdoret nga organizatat dhe figurat profesionale që operojnë në fushën e burimeve njerëzore dhe psikologjisë së punës, duke siguruar informacion të besueshëm për qëllime të ndryshme: vlerësim dhe përzgjedhje të personelit, vlerësim i potencialit, orientimi dhe këshillimi i karrierës, vlerësimi i aftësive, trajnim dhe zhvillim i personelit, aktivitet i analizës organizative.

Zgjidh Produktin, Kodi, Çmimi, Disponueshmëria,
*TVSH në ngarkesë të botuesit,

Administrimi i testit dhe rezultatet e testit Org-EIQ janë online në faqen e internetit www.giuntitesting.com. Për të blerë pyetësorët dhe fletët e përgjigjeve në formatin letër për një numër të madh personash,  ju lutem kontaktoni info@giuntipsy.al .