Psikodiagnostika e Hermann Rorschach

Teknika më e mirë projektive
8 normat,

Një instrument i përsosur për profesionistët në të gjithë botën, testi i Hermann Rorschach  është testi projektiv më i përhapur dhe më i njohuri që vlerëson personalitetin. Prej më shumë se 90 vjetësh që nga vdekja e autorit , humbi e drejta e riprodhimit, Giunti Psychometrics sjell Tabelat e Hermann Rorschach të stampuara në Itali, të realizuara me vëmendje dhe përpikmëri shkencore.

Zgjidh Produktin, Kodi, Çmimi, Disponueshmëria,
0100TRG 99,99₴, * I disponueshëm,
30,00₴, * I disponueshëm,
45,00₴, * I disponueshëm,
35,00₴, * I disponueshëm,
120,00₴, * I disponueshëm,
45,00₴, * I disponueshëm,
35,00₴, * I disponueshëm,
30,00₴, * I disponueshëm,
45,00₴, * I disponueshëm,
*TVSH në ngarkesë të botuesit,

Materialet 

Tabelat e lokalizimit Rorschach, të dhënat bruto dhe Statistikat R+
S. Parisi et al.

Riprodhimet skematike të Tabelave Rorschach në të cilat numërohen dhe evidentohen fusha të ndryshme Të Njollës për të pasur një përshkrim të saktë dhe të shpejtë të përgjigjeve. Gjithashtu për secilën nga Tabelat janë marrë të dhëna nga një kampion Italian nga 792 subjekte. Specifikisht për secilën nga tabelat janë marrë: 

  • Interpretimet Bruto dhe Gjysëm bruto dhe përgjigjet e konsideruara
    R+, Statistikat, dhe totali i Përgjigjeve të kampionit.
  • Frekuenca në përqindje për secilën Mënyrë të të Kuptarit
  • Frekuenca në përqindje për secilën fushë në krahasim me kampionin.
  • Dëmtimet e parashikuara.

Tabelat Rorschach me Njolla Boje 

Riprodhimi në gri uniforme i të gjitha tabelave të Rorschach. Bëhen të qarta, gjatë vlerësimit, ndikim i mundshëm i njollave të bojës .

Tabelat me Ngjyrë të Zezë Rorschach 

Riprodhimi në bardhë e zi për pesë Tabelat me ngjyrë. Bëhen të qarta, gjatë vlerësimit,  ndikim i mundshëm i ngjyrës.   

Tabelat Paralele Rorschach nga S. Parisi dhe P. Pes

Tabelat u  publikuan në 1989, pas 15 vitesh kërkimesh dhe eksperimentime me qëllim marrjen e një serie njollash  që i ofrojnq subjektit stimuj perceptues dhe emocionale të ngjashme me ato të përcaktuara nga tabelat e  Hermann Rorschach. Puna lindi si pasojë e nevojës, tashmë e nënvizuar nga vetë Rorschach, të ketë Tabela që në mënyrë të përshtatshme zëvëndësojnë ato origjinalet në dy situata specifike në të cilat ato nuk mund të përdoren: 

  • Ritestimi: duke dashur që Testimit ti nënshtrohen të njëjtët persona pas 2 viteve, subjekti mund të jap përgjigje jo të besueshme si pasojë e memorizimit dhe mësimit të përgjigjeve.  
  • Rethana tjetër është ajo në të cilën mendohet se subjekti është trajnuar  ose përgatitur për t'iu përgjigjur testit, në përpjekje për ta falsifikuar atë për përfitimin e vet.

Tabelat Paralele Rorschach Pa Njolla Boje 

Riprodhim në gri uniforme i të gjitha tabelave Paralele Rorschach dhe na lejojnë të
qartësohemi,gjatë vlerësimit për incidencën Njollave të Bojës.

Tabelat Paralele me Ngjyrë të Zezë

Riprodhim në bardhë e zi të pesë tabelave me ngjyra. Na lejojnë
të qartësohemi, gjatë vlerësimit për gabimet e mundshme të
ngjyrave.