SPT

Testi i aftësive Shitëse (SPT)
Simone Bellini e Andrea Lattanzi
0 normat,

Testi i Potencialit të Shitjes (SPT) mat aftësinë për të përmbushur me sukses rolet në fushën e shitjes. Testi vlerëson tiparet e personalitetit, orientimin motivacional dhe proceset kognitive dhe ofron një indeks të përgjithshëm (Indeksi i Shkallës së Shitjes) i cili  përcakton arritjen e përsosmërisë të performancës në fushën shitjes.

Zgjidh Produktin, Kodi, Çmimi, Disponueshmëria,
*TVSH në ngarkesë të botuesit,

Administrimi i testit dhe rezultatet e testit SPT janë online në faqen e internetit www.giuntitesting.com Për të blerë pyetësorët dhe fletët e përgjigjeve në formatin letër për një numër të madh personash,  ju lutem kontaktoni info@giuntipsy.al .