TEMAS

TEll-Me-A-Story
G. Costantino
1 normat,

TEMAS është një test projektiv/narrativ i ideuar për t'u përdorur nga fëmijët dhe adoleshentët e grupeve të ndryshme etnike.

Është kështu, një instrument i cili është menduar që në fillesat të tij, të ketë vlefshmëri multikulturale, në mënyrë që të zvogëlojë paragjykimet kulturore, që në shoqërinë e sotme, ndikojnë gjithmonë e më tepër në punën e psikologëve që punojnë në shkolla dhe në sektorët klinik. Paraqet, në fakt, dy grupe të ndryshme tabelash, një për fëmijët "e bardhë" (Jo-minoritet) dhe një për fëmijët "me ngjyrë" (Minoritet), dhe - në botimin italian - referenca normative për grupe të ndryshme etnike.

Sistemi i saktë i përcaktimit dhe krahasimi me të dhënat normative bëjnë të mundur një vlerësim të besueshëm të funksionimit afektiv, kognitiv dhe të personalitetit të fëmijës, si në aspektin diagnostikues po ashtu në aspektin terapeutik; struktura inovative e instrumentit, gjithashtu, kapërcen limitet e testeve projektiv tradicional.

Zgjidh Produktin, Kodi, Çmimi, Disponueshmëria,
*TVSH në ngarkesë të botuesit,