WOMI

Work and Organizational Motivation Inventory

Për vlerësimin e motivimit në kontekstet organizative

Gabriele Giorgi dhe Vincenzo Majer
1 normat,

WOMI vlerëson motivimin individual dhe identifikon faktorët kyç që lidhen me aftësitë profesionale dhe motivuese në mjedisin e punës. Testi merr në konsideratë komponentët motivues si ato të brendshëm  (vetë-motivues) dhe ato të jashtëm (njohur ndryshe si shtysa të jashtme).

Zgjidh Produktin, Kodi, Çmimi, Disponueshmëria,
*TVSH në ngarkesë të botuesit,

Administrimi i testit dhe rezultatet e testit WOMI janë online në faqen e internetit www.giuntitesting.com. Për të blerë pyetësorët dhe fletët e përgjigjeve në formatin letër për një numër të madh personash,  ju lutem kontaktoni info@giuntipsy.al .