INTERNACIONALE: Shtrirja e rrjetit Giunti Psychometrics

Giunti Psychometrics siguron mjete, metodologji të reja dhe njohuri shkencore për diagnostikimin dhe trajtimin psikologjik, vlerësimin dhe zhvillimin e aftësive profesionale dhe zhvillimin e talenteve, duke i ofruar klientëve të saj zgjidhje të integruara.
Giunti Psychometrics ka zhvilluar një rrjet filialesh të huaja që, me të njëjtën rreptësi shkencore dhe të njëjtin pasion të selisë italiane, veprojnë në shumë realitete ndërkombëtare.
• Giunti Psychometrics Hungari
• Giunti Psychometrics Bullgari
• Eurotests Editions (Francë)
• Giunti Psychometrics Romani
• Giunti Psychometrics Ukrainë
• Giunti Psychometrics DBE (Turqi)
• Giunti Psychometrics Rusi
• Proway Ltd (Kinë)

Giunti Psychometrics është gjithashtu një anëtar themelues i ETPG - European Test Publishers Group, një rrjet prestigjioz që bashkon botuesit më të rëndësishëm në fushën e njëmbëdhjetë vendeve evropiane, dhe bën pjesë në ITC - International Test Commission, institucioni kompetent sa i takon shoqatave shkencore ndërkombëtare në fushën e testimit psikologjik.