Shërbimet

Giunti Psychometrics International ka ndikuar në zhvillimin e fushës së vlerësimit psikologjik, mjeteve dhe metodave të ndërhyrjes në të gjitha fushat e aplikimit, nga shërbimet në klinika të ndryshme (psikologji klinike dhe klinikat shëndetësore, psikiatri dhe neuropsikiatri, neuropsikologji, etj), në menaxhimin e burimeve njerëzore (psikologjia e punës dhe organizative), deri tek udhëzimet shkollore dhe këshillimit (testim, diagnostikim të vështirësive në të nxënë, edukim, trajnime profesionale dhe universitare).
Giunti Psychometrics Albania ka mbështetjen ndërkombëtare për ofrimin e konsulencën së nevojshme për shitjen e produkteve, për t’ju përgjigjur nevojave të veçanta të secilit klient.